Yunus Emre’nin Diliyle Yazmak Öykü Yarışması

Yunus Emre'nin Diliyle Yazmak Öykü Yarışması

2021 yılı, Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü olması münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı tarafından Türk Dili ve Kültürünün en önemli şahsiyetlerinden “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmiş idi.

Bu münasebetle il genelinde ÇASGED olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi ve Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) işbirliği ile Çanakkale Valiliği himayesinde “Yunus Emre Diliyle Yazmak” üst başlığı ile ödüllü ‘Öykü Yarışması’ planlanmıştır.

Bol ödüllü ve katılımın ücretsiz olduğu öykü yarışmasında detaylı bilgi ve başvuru için lütfen https://okuyorum.global/ web adresini ziyaret ediniz.

YUNUS EMRE’NİN DİLİYLE YAZMAK

Proje Adı :Yunus Emre’nin Diliyle Yazmak 

Proje Yürütücüsü : Çanakkale Sosyal Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Türk edebiyatının eşsiz ve ölümsüz siması olan Yunus Emre’nin edebî kişiliğinin en önemli ve başarılı yönünü kullandığı dil oluşturur. Yunus Emre, XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu’da gelişmeye başlayan yazı dilinin, ilk devresini oluşturan ve Eski Anadolu Türkçesi diye adlandırılan safhanın en büyük temsilcisidir. Sanat yönü ve kullandığı dil bakımından çağdaşlarından daha üstün bir seviyede olup öncü durumundadır. Dilimizin millî sesini, millî dehasını kendi döneminde en iyi aksettiren sanatçı Yunus Emre’dir. Dili son derece güzel kullanıp işlediği ve geliştirdiği için bu devrenin oluşmasında ve Türkçenin bir yazı dili halinde teşekkül etmesinde en büyük rolü oynamıştır.

“Eski Anadolu Türkçesi denilen bu devrenin en büyük temsilcilerinden olan şairimiz, dilimizi son derece güzel kullanıp işleyen, geliştiren büyük bir sanatkârdır. Dili eşsiz bir kudret ve hünerle kullanan Yunus’un şiirlerinde Türkçe en güzel şeklini almıştır. Onun dili en güzel, en hâlis Türkçedir. Yunus halkın dilini en canlı, en ışıklı ve en sıcak şekilde kullanmıştır. Türkçenin bir edebiyat ve kültür dili olmasında Yunus’un hizmeti son derece büyüktür. Bu dil, İslâmi Türk medeniyetinin o devirde taşıdığı bütün zenginliği içine alan ve aksettiren milli bir dildir. Türk halkının bütün duygu, heyecan ve düşüncelerini, bütün iç zenginliğini en iyi şekilde verebildiği için de son derece samimi ve bizdendir. Yunus sâde bir dil kullandığından halk, O’nu yüzyıllar boyunca severek okumuştur, bugün de severek okumaktadır. Türk milleti Yunus’ta kendi öz dilini ve kendi iç dünyasını bulmaktadır” (Timurtaş, 1989: III).

Bu nedenle gençlerimize Yunus’u tanıtmak, onun açtığı yolda Türkçe için milli bilinci oluşturmak ve onun yolundan ilerleyecek genç dehaları, kalemleri bulup edebiyatımıza kazandırabilmek için Çanakkale’deki tüm ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerimizi dahil ettiğimiz bir öykü yarışması düzenlenmesi planlanmaktadır.

Yarışmanın Konusu:

Kendi devrinden bugüne Türkçenin milli sesi, milli çehresi ve dehası olan Yunus Emre’nin bugünün çocukları ve gençleri tarafından daha iyi anlaşılmasını, tanınmasını ve yaşatılmasını sağlamak; dilini seven, benimseyen, koruyan, doğru kullanan ve milletinin diliyle üretmekten onur duyan milli bilince sahip nesiller yeşertmek.

Yarışmanın Amacı:

Yunus Emre’nin benimsediği birleştirici, insancıl sağduyulu düşünce ve değerlerin (sevgi, hoşgörü, adalet, dürüstlük, iyilik, yardımseverlik, alçakgönüllülük, teslimiyet ve sağduyu) vurgulandığı; Türkçenin zenginliklerinden yararlanılarak oluşturulmuş nitelikli öykülerin ve yeni genç yazarların edebiyatımıza kazandırılması. Bu amaçla, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı il ve ilçelerde okuyan ortaokul, lise öğrencileri ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde eğitim gören lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve yine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türkçe öğrenip dil sertifikasına sahip uluslararası öğrenciler olmak üzere dört (4) farklı kategoride öykü gönderebileceklerdir. 

Adaylar öykülerini yalnızca kendi kategorilerine gönderebilirler. Bu kategoriler aşağıda yer almaktadır:

 1. Ortaokul Kategorisi
 2. Lise Kategorisi
 3. Yükseköğrenim Kategorisi 
 4. Yükseköğrenim Uluslararası Öğrenci Kategorisi

Yarışmanın Türü: Öykü Yarışması

Metinlerin Teması: Sevgi, hoşgörü, adalet, dürüstlük, iyilik, yardımseverlik, alçakgönüllülük.


ÖDÜLLER:

Ortaokul Kategorisi:

 • Birincilik Ödülü: Tablet
 • İkincilik Ödülü: E-Kitap Okuyucu 
 • Üçüncülük Ödülü: E-Kitap Okuyucu 


Lise Kategorisi:

 • Birincilik Ödülü: Tablet
 • İkincilik Ödülü: E-Kitap Okuyucu 
 • Üçüncülük Ödülü: E-Kitap Okuyucu 


Yükseköğretim (Lisans/Yüksek Lisans/Doktora) Kategorisi:

 • Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
 • İkincilik Ödülü: Tablet 
 • Üçüncülük Ödülü: E-Kitap Okuyucu


Yükseköğrenim Uluslararası Öğrenci (Lisans/Yüksek Lisans/Doktora) Kategorisi:

 • Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
 • İkincilik Ödülü: Tablet 
 • Üçüncülük Ödülü: E-Kitap Okuyucu

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Öykülerin Son Gönderim Tarihi: 11 Şubat 2022 Saat: 23:59

Sonuçların Açıklanması: 28 Şubat 2022

Öykülerin Basılı Kitap Olarak Raflarda Yer Alması ve Ödüllerin Dağıtılması: 02 Mart 2022

 

KATILIM ŞARTLARI

1. Öykü dalında yarışmaya Çanakkale ilindeki resmî / özel / örgün tüm ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri katılabilecektir.

2. Yarışmaya gönderilecek öykülerin daha önce yayınlanmamış ve başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.

3.Yarışma için her aday en fazla bir (1) öykü ile katılabilir.

4.Yarışmaya gönderilecek öykülerin kapak sayfasında sadece rumuz (takma ad) bulunacaktır. Yarışma için hazırlanan öykünün kapak sayfasında aday kendi ismini kullanmayacak bunun yerine kendisi için bir takma ad (rumuz) yazacaktır.

5. Başvurular ücretsiz olup, 11 Şubat 2022 Saat: 23:59’a kadar yalnızca internet sitesi olan https://okuyorum.global üzerinden, belirtilen formu eksiksiz olarak doldurarak yapılacaktır. Yanlış bilgi ve beyanın sorumluluğu kayıt sahibine aittir.

6. Yarışmacılar tarafından katılacakları kategori (Ortaokul / Lise / Yükseköğretim / Yükseköğrenim Uluslararası Öğrenci) online kayıt sırasında belirtilecektir.

7. Yarışmanın yazım formatı:

 • A4 boyutunda, 
 • 12 punto, 
 • 1,5 satır aralığında, 
 • Times New Roman yazı sitili ile yazılacaktır. 
 • Metinlerde sayfa sınırlaması bulunmaktadır.
 • Ortaokul grubu için sayfa aralığı          : En az (2),  en fazla (10) sayfa,
 • Lise grubu için sayfa aralığı                 : En az (3),  en fazla (10) sayfa,
 • Yükseköğretim grubu için sayfa aralığı: En az (3),  en fazla (10) sayfa,
 • Yükseköğrenim Uluslararası Öğrenci grubu için sayfa aralığı: En az (3), en fazla (10) sayfa olacaktır. (Kapak sayfası sayfa numarasına dahil değildir.)

8. Yarışmada ödül kazanan öykülerin telif hakkı öykü sahibine aittir. Ancak Çanakkale Valiliği, öykü sahibinden izin almak şartıyla eserleri yayınlayabilir. Yarışmada dereceye giren ve yayımlanmaya değer görülen öyküler kitap haline getirilecektir. Yayımlanacak öyküler için ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.

9. Yarışma sonuçları 28 Şubat 2022 tarihinde açıklanacaktır. Ödül töreninin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre alınacak tedbirler çerçevesinde ve salgın şartlarına uygun şekilde 2 Mart 2022 tarihinde yapılması planlanmaktadır.

10. Yarışma sonuçlarına itiraz hakkı bulunmamaktadır.

11. Engelli katılımcılar için başvuru kolaylığı sağlanacaktır.

12. “Yunusun Diliyle Yazmak” adlı Yarışmada ticari kazanç hedeflenmemektedir.

Yunus Emre'nin Diliyle Yazmak Öykü Yarışması

0
Top
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

WhatsApp chat
Call Now ButtonBizi Arayın