Çanakkale Sosyal Gelişim İzcilik Spor Kulübü

Atış Çeşitleri

Atışlar, 10 metre, 25 metre, 50 metre ve 300 metre atışları olmak üzere dört bölüme ayrılır.

10 Metre Atışı: Bu yarışmalar açık havada veya kapalı salonlarda yapılır. Hedef, atış poligonu düzeyinden 1.4 metre yüksekte olup belli oranları aşmaması koşuluyla yarışmacının boyuna göre yüksekliği değiştirilebilir. Arka plândaki düzlem kurşunu sektirmemeli ve açık renk olmalıdır. 90 derecelik açıdan yatay sapma 25 cm’yi geçmemelidir.

50 Metre Atışı: Bu atışta hedef, poligonun düzeyinden 0.50 metre yüksekte olmalıdır. Kurşun tutucu düzlemde 90 derecelik açıdan yapılan atışın yatay sapması 1 metreyi geçmemelidir. 50 metre atışları açık havada veya yarı kapalı salonlarda yapılabilir.

300 Metre Atışı: Bu atışta hedef, poligon zemininden 3 metre yüksekte olmalıdır. 90 derecelik açıdan yatay sapma 6 metreyi geçmemelidir. Atış alanı, güvenliği sağlamak amacıyla duvarla çevrilebilir. Hedefler, üzeri örtülmüş bir çukur kullanılarak alçaltılabilir. 50 m ve 300 m serbest tüfek müsabakalarında 120 atış üzerinden genel toplama bakılır.