İzcilerin zaman zaman bir araya gelerek yaptıkları çalışmalardır.

OYMAK TOPLANTISI NEDİR?

Oymak toplantısı, görüşünüzü paylaşabileceğiniz ya da fikrinizi söyleyebileceğiniz bir fırsattır. Son faaliyetlerde neler iyi gitti? Bunları bir şekilde daha iyi yapman mümkün müydü? Çadırınızın türünden, tulumunuzun rengine, gelecek yıl ki yaz kampı planlamasına kadar her konuyu tartışabilirsiniz. Tabii en önemlisi bilmediğiniz konuları burada öğrenirsiniz. Oymak toplantınız tüm izcilerin, oymakbaşı yardımcıları ve oymakbaşının katılımı ile gerçekleşir.

OBA TOPLANTISI NEDİR?

Oba üyelerinin bir araya gelmesi ile faaliyetlerin planlandığı ve tartışıldığı toplantılardır. Bu toplantılar, bilmediğiniz konuları obanızdaki tecrübeli izcilerden öğrenmek, bildiğiniz konuları da acemi izciye anlatmanız için bir fırsattır. Obalar, genel konuları ve planlamaları tartışmak için de toplanabilirler. Oba toplantınızı eğer imkanınız varsa obanıza ait mekanda veya bir oba üyesinin evinde yada oymak toplantı salonunun bir köşesinde gerçekleştirebilirsiniz.

OYMAK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI?

Bazen toplantılar daha küçük gruplar halinde yapılır. Obabaşı, oymakbaşı yardımcıları ve oymakbaşının, gerekirse obabaşı yardımcılarının da katılabileceği toplantılardır. Oymağın faaliyetleri bu toplantılarda planlanır. Bu toplantılar o kadar demokratiktir ki oymakbaşı ve yardımcıları oy bile kullanmaz. İzcilik siz ve oymakbaşınız arasındaki ortaklıktır.

FİKRİNİZİ SÖYLEYİN

Ortaklığa ne kadar katılır ve güzel bir şeyler katarsanız izcilikten o kadar yararlanırsınız. Hangi toplantıya katılırsanız katılın sesinizi duyurun. Tabii bu, yüksek sesle konuşma anlamına gelmez! İyi fikirleri paylaşın ve diğerlerinin iyi fikirlerini destekleyin. Herkesin düşüncesinin önemli olduğunu unutmayın. Bazen başkalarının hoşuna giden faaliyetlere katılmalıyız ki onlar da bizim hoşumuza giden faaliyetlere katılsınlar.

İZCİLİK;

 • İzcilik, gönüllü, uluslar arası, üniformalı bir gençlik faaliyetidir.
 • İzcilik, çocuk ve gençleri her türlü kıymet hükümleriyle bir bütün olarak ele alan ve ruh sağlıklarını geliştiren, onların boş zamanlarını bir program çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayan bir eğitim aracıdır. Bu özellikleri ile izcilik, öğretim olmaktan çok uygulamalı bilgi ve beceri kazandıran eğitim, karakterinde bir faaliyetidir.
 • Kişinin eğitimi, bedenen ve fikren olduğu kadar ahlaken de büyük önem taşır. Bu nedenle de izcilik ahlak eğitimin aktif metodu olarak kabul edilir.
 • İzcilik, çocuk ve gencin grup içinde ve bizzat tabiatın kucağında eğitilmesi karakter, beceri, sağlık, mukavemet, cesaret vs. konularda daha iyi ve daha çabuk eğitilebilecekleri fikrinden doğmuştur.
 • İzcilik iyi yurttaş yetiştirmeyi amaçladığından Milli, iyi insan yetiştirmeyi amaçladığından ise evrensel bir olaydır.
 • İzcilik, milliyet, ırk, din ve dil ayrımı olmaksızın herkese açık, gönüllü, politik olmayan eğitimsel bir gençlik hareketidir.
Bu hareketin önemli özelliklerini şöyle sıralamak mümkündür:
 •  Dünyanın En Büyük Organizasyonlarından Biridir
 •   Milli ve Milletlerarası Bir Harekettir
 •   Politik Olmayan Bir Harekettir
 •   Irk ve Din Ayrımı Gözetmez
 •  Gençlik Hareketidir
 •  Gönüllü Bir Harekettir
 •   İyi Bir Eğitim  Aracıdır
 •  İzcilik Öğrenilmez Yaşanır

Kaynak: TİF

3
Top