Çanakkale Sosyal Gelişim İzcilik Spor Kulübü

Törenler

Törenleri; toplantı açılışı, kapanışı, and içme, üniteye yeni bir üyenin katılışı, terfiler, aşamalar, ödüller gibi olayları vurgulamak için yaparız.

TEFTİŞ, TEKMİL, BAYRAK TÖRENİ, BAYRAK DEVİR TESLİMİ, AND İÇME

TEFTİŞ

 • Amaç “iç disiplinimizi geliştirmek”tir. Ancak “dış disiplin” gelişmeden “iç disiplin”in oluşması çok zordur. Öyleyse kendimizde kamplardan sonra da sürecek bir disiplin anlayışı geliştirmemiz gerekmektedir. Evimizde de derli toplu, bunu kendi isteğimizle yapan medenî bir insan olmalıyız. İşte teftiş, bu alışkanlığı kazanmamızı sağlar.

Obamızla teftişe titizlikle hazırlanır ve teftiş saatinden birkaç dakika önce sahamızda diziliriz. Her zaman olduğu gibi obabaşımız obanın sağ başında, yardımcısı sol başındadır.

 • Teftiş, nöbetçi liderin “dikkat” düdük komutuyla başlar.
 • Teftişi yapacak liderler obaya yaklaştığında obabaşı obasına, “……. Obası (rahatta bulunan izciler hazır ola geçer), rahat, hazır ol, dikkat” komutunu verir.
 • Obabaşı bir adım öne çıkar ve izci selamı vererek “……. Obası teftişe hazırdır liderim” der. Sonra selam vermeyi bırakıp, bir adım geri ile yerine geçer.

Lider:     ……Obası günaydın!

İzciler:   Sağol!

Lider:     Nasılsınız?

İzciler:   Sağ ol!

Lider:     Sizler de sağ olun, rahat!   Der.

 • Liderler objektif bir biçimde kızlar ve erkekler için ayrı ayrı değerlendirme yaparlar.
 • Günün birincisi kızlarda ve erkeklerde ayrıdır.
 • Kız izcilerin yatma yerleri, çadır ve odaları bayan liderler tarafından teftiş edilir.
 • Teftiş sırasında alacağımız puanlara, önceki teftişten itibaren izlenen oba ruhu ile oyun ve günlük çalışmalarda alınan puanlar da eklenir.
 • Önceki gece kamp ateşinden alınan puanın eklenmesi ile obaların almış olduğu puan meydana çıkar.

BAYRAK TÖRENİ

Bayrağımıza ve vatanımıza saygı ve bağlılığımızı; üniformalı, özenli ve disiplinli olarak gösterdiğimiz bir törendir. İzcilik faaliyetlerinin hepsinde mutlaka bayrak töreni yapılır. Bu törenin işleyiş sırası şöyledir:

 1. Toplanma (U düzeninde)
 2. Tekmil
 3. Bayrak devir teslimi
 4. Bayrak töreni
 5. İyi dilekler
 6. Teftiş sonuçları ve duyurular
 7. Dağılma

 • Teftiş sonrasında obalar izci marşları ile yerini alır.
 • Tören alanı, U düzeninde yerleşen izciler, U’nun açık ağzında bayrak direkleri şeklindedir.
 • Kamp veya kursun büyüklüğüne göre U büyüyebilir, iki, üç veya dört sıralı olabilir.

 

Tekmil:

İzci liderleri bayrak törenlerinden önce, haftalık ünite toplantılarından önce, kamp sabahları, açık hava faaliyetleri öncesi ve sonrası ünitedeki obalardan tekmil alır. Tekmilin amacı liderinizin sayınızı öğrenmesi, eksiği-hastayı bilmesi, sizlerin görüşlerini alması ve faaliyetle ilgili bilgiler vermesidir.

 • Tekmil sırasında izciler liderin karşısında U, derin kol veya safta dizilirler. Obabaşıları kendi obalarının izcilerini sayar, eksikleri tespit eder, “……. Obası rahat, hazır ol, dikkat” komutunu verir.
 • Bundan sonra obabaşı koşarak oymakbaşının karşısına gelir. Oba sırasına göre oymakbaşının üç adım karşısında durur ve diğer obabaşılarının gelmesini bekler.
 • Nöbetçi obabaşı bu dizilimin sağ başında yer alır.
 • Bu arada izciler “hazır ol”da beklerler.
 • Nöbetçi obabaşı “obabaşılar rahat, hazır ol, dikkat” dedikten sonra bir adım öne çıkarak selam verir ve “……Obası …. izci ile faaliyete hazırdır liderim” der ve bir adım geri gider. Ardından diğer obabaşıları da aynı şekilde tekmil verirler.
 • Tekmilin bitiminde nöbetçi obabaşı, “Obabaşılar yerlerinize marş, marş” der. Obabaşılar koşarak obalarının başına geçer. Her obabaşı kendi obasını “…. Obası, rahat” diyerek obalarını rahata geçirir.

Nöbetçi Lider:    …….. izcileri (izciler hazır ola geçer)

N. L:                   Günaydın arkadaşlar!

İzciler:                Sağ ol!

N. L:                   Nasılsınız!

İ:                         Sağ ol!

N. L:                   Sizler de sağ olun, rahat!   der.

 • Bayrak töreninde bayrak devir-teslim töreni yapılır.
 • Bayrak devir-teslim ekipleri üçer izciden oluşur.
 • Komutu ortadaki izci verir, bayrağı ortadaki izci alır, çeker, taşır ve indirir.
 • Bayrak sürekli göğüs hizasında tutulur.
 • Devir-teslim ekipleri son derece ciddi ve disiplinli bir duruş-yürüyüş sergiler.
 • Devir teslim ekiplerinin lideri ortadaki izci, yanındakiler ise bayrak muhafızlarıdır. Muhafızlar devir-teslim esnasında ve bayrak çekilip indirilirken selam verirler. Bayrak çekilir veya indirilirken cepheleri bayrağa doğru olur.
 • Devir teslim ekiplerinin liderleri, nöbetçi liderin “Bayrak devir-teslim ekipleri yerlerine!” komutunu duyunca, “Bayrak ekibi bir adım ileri marş, sağa/sola dön, yerlerinize uygun adım marş.” der. Ekipler uygun ve sert adımlarla yerlerine gelir.
  • Ekibin lideri “Yerinde say, kıt’a dur, sağa/sola dön.” komutu ile ekibini yerleştirir. Ekipler arasında 3 adım mesafe vardır.
  • Ekiplerin yerleşmesinin ardından nöbetçi lider “Dikkat!” komutunu verir. Bu esnada ve İstiklâl Marşı söylenirken kurslarda kurs yönetiminin tamamı, kamplarda bütün liderler ve bayrak muhafızları selâm verir. Bayrağı devredecek ve teslim alacak izciler bir adım öne çıkarlar. (Tüm bu işlemler esnasında bayrak hep göğüs hizasındadır.)
  • Bayrağı teslim eden “ŞEREFİYLE KORUDUĞUM BAYRAĞIMIZI TESLİM EDİYORUM.”der. Bayrağı öper ve göğüs hizasında uzatır.
  • Teslim alan bayrağı alır, öper, göğüs hizasında tutarak “ŞEREFİYLE TESLİM ALDIĞIM BAYRAĞIMIZI KORUYACAĞIMA SÖZ VERİYORUM” der.

 • Bayrağı teslim eden izci “Bayrak ekibi sağa/sola dön, yerlerinize marş, marş” der.
 • Ekip, sıralı bir şekilde koşar adım giderek yerine geçer.
 • Bayrağı teslim alan izci “Bayrak ekibi sağa/sola dön, yerlerinize marş, marş” der ve ekip koşarak bayrak direğinin yanına gider.
 • Bayrağı teslim alan izci göğüs hizasında tutmaya devam eder. Yüzü direğe dönük, sırtı “U” düzenine dönüktür.

 • Bayrak muhafızları ipi çözer, aynı anda ikisi de ipin iki ucunu ‘mutlaka sancak bağı ile’ bayrağa bağlar.
 • Bayrak hazır olunca nöbetçi lider bayrak direğine sırtını, yüzünü izcilere dönerek “İstiklal Marşı için ses veriyorum.” der.
 • “Korkma sönmez bu şafak” diyerek ses verir. Ardından “İstiklal Marşı için rahat-hazır ol-dikkat!” diyerek İstiklal Marşını söyletir.
 • Bayrak muhafızları, İstiklal Marşı boyunca bayrağı selamlar.
 • Bayrağı çeken izci bayrağı hızlı çeker, sonra marşın bitimine kadar konumunu bozmadan hazır olda, selam vererek bekler.
 • İstiklal Marşının bitiminde nöbetçi lider geri dönüp bayrağa selam verir.
 • Tekrar geri dönüp izcilere hitaben “Rahat!” komutunu verir.
 • Bayrağı çeken izci rahat komutuyla bayrağın ipini direğe bağlar.
 • Ekibini sıraya geçirir “Bayrak ekibi sola/sağa dön, yerlerinize marş, marş” der. Ekip, koşar adım yerine geçer.
 • “Tekmil” komutundan, İstiklal Marşının bitimine kadar hiçbir şarkı söylenmez, oyun oynanmaz.
 • Nöbetçi lider “Sizleri; kendiniz, aileniz, vatanınız, milletiniz ve tüm insanlık için iyi dileklerle baş başa bırakıyorum.” der. (1 dakika kadar süre ile iyi dileklerde bulunulur.)
 • İyi dilekler boyunca izciler rahat komutunda olduğu gibi durur.
 • Nöbetçi lider “Teşekkür ederim.” sözleri ile iyi dileklerin son bulduğunu belirtir ve dilerse birkaç kişiye dileğini söylemesi için fırsat verir.
 • İyi dileklerin ardından teftiş sonuçlarının açıklaması yapılır.
 • Günün birinci oba ve ekipleri kızlar ve erkeklerde ayrı ayrı olmak üzere ilan edilir.
 • Oba bağırışı için oba, ortaya çıkar sarılıp halka olur, hafifçe öne eğilerek oba bağırışlarını yaparlar.
 • Zaman müsait ise dereceye girenler üçüncü obadan birinci obaya doğru ortaya davet edilir.
 • Birincilerin ilanından sonra gerekiyorsa, uyarılar, duyurular yapılır.
 • Nöbetçi lider “İzciler rahat- hazır ol- dağılabilirsiniz”
 • İzciler “Sağ ol” der ve rahata geçerler.
 • Tören alanı terk edilirken gelişte olduğu gibi belli bir disiplin içinde, oba oba, ünite ünite, ya da yan kamplar olmak üzere sıra dâhilinde terk edilip önceden belirtilen çalışma yerlerine gidilir.
 • Her kurs ve kampta her sabah mutlaka bayrak töreni vardır. Zamanın sıkışık olduğu özel durumlarda yönetimin izni ile bayrak töreni, indirme seremonisinde olduğu gibi icra edilir.
 • Türk Bayrağı asla üçgen katlanmaz.
 • Dört köşeli katlanması ve beyaz rengin görünmemesi gerekmektedir.
 • İzcilik faaliyetlerinde indirilip çekilen bayrağın yanı sıra devamlı dalgalanan ayrı bir bayrak bulunması zorunludur.
 • Nöbetçi lider ya da obabaşı dikkat komutu, düdük veya siren sesi ile bayrağın indirilmekte olduğunu haber verir.
 • Dikkat ve rahat komutları arasında her izci ve lider durduğu yerde cephesini bayrağa döner, esas duruşa geçer, izci selamı verir.
 • Bayrak ağır ağır indirilir.
 • “Rahat” komutundan sonra bayrak ekibi bayrağın düğümlerini çözer, direğin ipini bağlar, bayrağı katlar ve ‘uygun adım’la tören alanından uzaklaşır.
 • Diğer izci ve liderler işlerine devam ederler.
 • Dikkat düdüğü uzun bir düdük sesi, rahat düdüğü kısa bir düdük sesidir.

KAPANIŞ TÖRENİ

Toplantının sonunda oymak yeniden Türk Bayrağının etrafında toplanır ve benzer bir töreni tekrarlar. Eğer bu tören kamplarda akşamüstü bayrak indirme töreni ise, genellikle düdük ile yapılır ve herkes bulunduğu yerden bayrağa dönerek izci selamı verir.

Kaynak: TİF