Çanakkale Sosyal Gelişim İzcilik Spor Kulübü

And ve Türe

AND VE TÜRE

İzci Andı ve türesi, izci olarak yaptıklarımızın ruhudur. Bunlar bir izci ailesi olarak inandığımız değerleri ifade ederler.

NE ZAMAN AND İÇİLİR?

Adaylık dönemini tamamladığında ünitendeki diğer izcilerin önünde izci andı içmeniz istenecektir. Buna “And İçme Töreni” adı verilir. İzci üniforması giyen herkesin sizin yaptığınızın aynısını bir zamanlar yaptığını unutmayın.

NİÇİN AND İÇME?

İzci andı, izciliğe bağlılığınızı gösterir ve izci olma anınızı belirler.

İzci and ve türesinin özü, bu değerleri günlük hayatımızda da her an uygulamaya çalışmamızda yatar. Önceleri hatırlamaya çalışacağımız bu değerler sistemi, zamanı gelince göreceğiz ki hayat tarzımız haline gelmiş. İzciliğin kurucusu Baden Powell’ın dediği gibi “Bu dünyayı bulduğunuzdan biraz daha iyi bırakmayı deneyin.”.

İZCİ ANDI:

“Allah’a ve vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, İZCİLİK türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlâkça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine and içerim.”

YAVRUKURT ANDI:

“Allah’a ve vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, YAVRUKURT türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlâkça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine and içerim.”

İzci andını satır satır okuyalım, ezberleyelim ve ne anlama geldiğini düşünelim.

“ALLAH’A OLAN VAZİFE” nedir? Hiç yaratıcımızın sizden ne beklediğini düşündünüz mü? Tanrı sizin büyümenizi ve öğrenmenizi ve aktif olmanızı ister. İzcilikte birlikte oynadığımız oyunlar ve yaptığımız faaliyetlerle bunları öğrenerek büyürsünüz.

“VATANA KARŞI VAZİFE” nedir? Vatanımızın sonsuza kadar ayakta durabilmesi için bizim çalışmamız gereklidir. Unutulmamalıdır ki bizden önce gelenler bu uğurda canlarını bile seve seve vermişlerdi.

“İZCİ TÜRESİNE UYMAK” nedir? Aslında 10 maddelik türemizi teker teker sıralasak andımız çok uzun olur öyle değil mi? İzci andında “türe” diyerek aşağıda ele alacağımız türenin tamamına uymaya da yemin etmiş oluyorsunuz.

“BAŞKALARINA HER ZAMAN YARDIMDA BULUNMAK” nedir? Aslında insan ile hayvanı birbirinden ayıran en önemli özelliklerden biridir. İnsanlar birbirilerine yardımcı olabilirler. İşte biz izciler insan olmanın gereği bu kuralı hiç unutmaz ve sürekli olarak uygularız.

“BEDENCE SAĞLAM”  Allah’ın bize vermiş olduğu vücudumuzu olabildiğince geliştirmek ve korumak zorundayız. Bedence sağlam olmak ile engelli olmayı birbirine karıştırmamamız gerekir. Önemli olan verileni koruyabilmek ve geliştirebilmektir. Bu yüzden neredeyse tüm sporlar izciliğin içinde birer uzmanlık olarak görülür.

“FİKİRCE UYANIK” olmak, kapasitesini tam manasıyla bilemediğimiz beynimizi gereği gibi kullanabilmektir. Sürekli uygulama ve eğitimler yaparak zihnimizi geliştirebiliriz. Hem yeni fikirler üreterek toplumun gelişmesine katkıda bulunuruz hem de kötü fikirlere karşı hazırlıklı oluruz.

Biz kendimizi “AHLÂKÇA DÜRÜST TUTTUĞUMUZ” yani güzel ahlâklı hale getirdiğimiz zaman, yanımızda olmaktan zevk duyan insanlar görmeye başlarız. Ahlâk bulaşıcıdır. İyi ya da kötü ahlâklı kimselerin yanında bulunmak kişiyi yakınında bulunduğu arkadaşına benzetir.  Bizim güzel ahlâklı olmamız sayesinde yakın çevremizden başlamak üzere bütün insanların ahlâkının düzelmeye başladığını görürüz.

Herkes “ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ” yapmaya çalışır. Okulda, oyun oynarken ve izcilikte yapabildiğimizin en iyisini yapmaya olan azmimizi göstermek için biz izciler böyle söylüyoruz. Unutmayalım ki vatanını en çok seven, vazifelerini en iyi yapandır.

“ŞEREFİM ÜZERİNE” ifadesi, bu andın sizin gerçekten tutmak istediğiniz bir söz olduğunu gösterir. Bu yüzden and içmeden önce bir adaylık süresi geçiriyorsunuz ki ne için söz verdiğinizi iyi öğrenesiniz.

“AND İÇMEK”, yemin etmek, söz vermek çok önemli ve ciddi bir olgudur. İnsanın değeri verdiği sözü yerine getirme oranı ile ölçülebilir. Bu yüzden insanlar sözlerini, yeminlerini, andlarını ne pahasına olursa olsun yerine getirmeye uğraşırlar.

 

YAVRUKURT / İZCİ TÜRESİ:

1.İzci, sözünün eridir. Şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutar.

2.İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.

3.İzci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur.

4.İzci, herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir.

5.İzci, herkese karşı naziktir.

6.İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.

7.İzci, büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.

8.İzci, cesurdur, her türlü şartlar altında neşeli ve güler yüzlüdür.

9.İzci, tutumludur.

10.İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.

NOT: Yavrukurtların türesinde yukarıdaki 10 maddede yer alan “İzci” ifadesi yerine “Yavrukurt” ifadesi eklenerek söylenir.

 

İZCİ TÜRESİNİ AÇIKLAYALIM:

 1. İzci, sözünün eridir. Şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutar.
  İzci güvenilirdir. İzciler söz verdikleri şeyleri mutlaka yaparlar. İnsanlar size güvenilebileceğini bildiklerinde, daha önemli ve üst seviyede işler yapmanızı istemeye başlarlar. Tüm dünya, sözüne güveneceği insanları arar.
 2. İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.
  Sadakat bağlılıktır ve fedakârlık gerektirir. İzciler de yurduna, milletine, ailesine, izci liderlerine, mensup oldukları izcilik teşkilatına ve arkadaşlarına sadıktır.
 3. İzci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur.
  İzci yardımsever ve düşüncelidir. Paylaşarak ve başkalarına yardımcı olarak iyi insan olma yolunda adım adım ilerleriz.
 4. İzci, herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir.
  İzci, and ve türeye uygun hareket ettiği takdirde herkesin arkadaş olmaya can attığı bir insan haline gelir. Her izci dünya izci ailesinin bir parçasıdır. Dünyada nereye giderseniz gidin sizinle ortak şeyler paylaşan başka izciler bulursunuz. Onlar da “izci andı” içmişlerdir.
 5. İzci, herkese karşı naziktir.
  Nezaket, her insanın sahip olması gereken bir erdemdir. İzciler hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese karşı nazik olmalıdır. Teşekkür ve rica, nezaket ve kibarlık izcilerin sadece dilinde değil aynı zamanda gönlündedir.
 6. İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.
  Bu, insanlığın gereğidir. İnsanı seviyorum diyecek insanların önce bitki ve hayvanları, tabiatı sevmeleri gerekir. İzci için tabiat çok önemlidir. Çünkü tabiat izcinin uygulama alanıdır. Bu türe maddesi ile izcilik en eski çevre koruma örgütüdür.
 7. İzci, büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.
  Bizler büyüklerimizi dinler ve onların tecrübelerine kulak veririz. Aynı hataları yapmaz ve sürekli ilerleriz. Yaşadığımız tecrübelerden de küçüklerimizin yararlanabilmesi için bunları onlara aktarır, onların zarar görmemesi için gerekli tüm tedbirleri alırız.
 8. İzci, cesurdur, her türlü şartlar altında neşeli ve güler yüzlüdür.
  İzci her türlü zorluğa cesaretle karşılık verir. Cesaret, birçok problemin çözüm kaynağıdır. Beklenmeyen durumlarda cesur olmak, gerekli zamanı ve soğukkanlılığı sağlar. Biz izciler beklenmeyen durumlarla karşılaştığımızda güler yüzümüzü kaybetmez ve son derece soğukkanlı oluruz.
 9. İzci, tutumludur.
  İzci, zamanını, malzemesini, parasını, eline geçen fırsatları iyi kullanır. Böyle davranırsak, bize öğrenmek, tecrübe etmek, eğlenmek, insanlara yararlı olabilmek için umduğumuzdan fazla zaman kalır. İzciler cimri değillerdir, cömerttirler. Onlar paralarını gereksiz yere harcamaz, cimrilik ile cömertlik arasındaki sınırı bilirler.
 10. İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.
  İzci kendine ve başkalarına saygılıdır. Başkalarının özelliklerine ve aynı görüşte olmasak da başka bir fikre sahip olmalarına saygı duyarız. Saygı birbirimizle anlaşmamız ve birlikte çalışmamız açısından önemlidir.

 

YAVRUKURT PAROLASI: “Yavrukurt Çok çalışır.”

İZCİ PAROLASI: “İzci Daima Hazırdır.”

ERGİN İZCİ PAROLASI: “Ergin İzci Topluma Hizmet Eder.”

 

Kaynak: TİF