İzcilikte sıkça kullanılan, kolay atılabilir, aynı zamanda estetik ve iş bitiminde kolay çözülebilir bağlar (düğümler)dir.

 

1- Camadan Bağı: Kalınlıkları aynı olan farklı iki ipi birbirine bağlamak için kullanılır. Ayrıca  sargı işlerinde ilk yardım amacıyla da kullanılır.

Camadan Bağı

2- Sancak Bağı: Kalınlıkları farklı (birisi ince diğeri kalın) olan ipleri bağlamakta kullanılır. Bu bağa ismini veren ve bayrak direğindeki bayrak ipine bayrağı bağlarken kullanılır.

 

3- Kazık Bağı: İpi bir ağaca, direğe, kazığa bağlamada kullanılır. Köylerde bir çok kişinin hayvanlarını kolayca bağlayıp zorlanmadan tekrar geri çözmek için kullandığı bilinen bir bağdır.

 

4- Sekizli Bağ: Bir emniyet noktasına sabitlemek veya ipin açık ucu ile emniyet almada kullanılır. Bu bağ, ağırlık bindikten sonra kolayca çözülebilir. Yine ince iplerin uç kısımlarının açılıp, dağılmaması için de kullanılır.

 

5- Kısaltma Bağı: Uzun olan ve birbirine dolaşma sorunu yaşamamak için gevşek duran ipleri kısaltma ve gerdirmek suretiyle sonrası için daha verimli kullanmayı sağlar.

1
Top