Çanakkale Sosyal Gelişim İzcilik Spor Kulübü

Çevrimiçi (Online) İzci Oyunları

BABAM UMREDEN GELDİ
İzciler hazır olunca şu konuşma yapılır:
“-Babam umreden geldi.”
“-Ne getirdi?”
“-Bisiklet….”
Her yanıttan sonra taklit başlayacaktır. İzciler sırası ile verilen cevaba göre; Bisiklet pedallama, sakız çiğneme, makas kesme, tabanca, dikiş makinesi, çamaşır makinesinin çalışmasını taklit eder.
Her bir taklide başlamadan önce yukarıdaki konuşma tekrar edilir. 

LİDER DEDİ Kİ
İzciler liderinin izindedir ve liderlerinin sözünü dinlerler.
“Lider dedi ki” ifadesi ile liderin verdiği tüm komutları izciler yaparlar (Lider dedi ki otu, lider dedi ki sağa bak…gibi)
Ancak “lider dedi ki” ifadesi söylenilmeden verilen komutlara uyulmaz (otur, arkaya dön…gibi). Buna dikkat etmeyenler oyun dışı kalırken diğerleri oyuna devam ederler.
En son kalan kazanır.

ORKESTRA ŞEFİ KİM?
Ebe dışarı çıkar. İzcilerden birisi şef olur. Şef ne yaparsa herkes onu yapar. Ebe içeri alınır. Ebeye şefin kim olduğu sorulur. Bu arada izciler şef olan izcinin yönlendirmesiyle ortak hareketleri yapmaya devam eder. Bulursa alkışlanır.

KİM YOK
Lider izcilerin haberi olmadan bir izciyi dışarı çıkarır ve:
–İçinizden birini dışarı çıkardım, acaba bu arkadaşınızın kim olduğunu bulabilir misiniz, der.
İzciler bütün dikkatleri ile kimin eksik olduğunu araştırmaya başlarlar. Saklanan izciyi bulup adını söyleyen izci kazanır.

BOM
İzciler ekran karşısında (şartlar müsait ise bir halka olur).
Lider, oyunu şöyle açıklar:
-Ben bir izci arkadaşınıza “Başla” dediğim zaman 1 diyecek, yanındaki 2 diyecek, böylece sayıları saymaya başlayacaksınız. Ancak sayarken beş ve beşin katlarını (5, 10, 15, 20 vb.) söylemeyip onun yerine BOM denilecektir. Şaşıran olursa halkadan çıkar ve sayı saymaya devam edilir. En son kalan kazanır.

ŞÖYLE BÖYLE OYUNU
Bir izci, oyun alanının ortasına çıkar, elleriyle çeşitli değişik işaretler yapar. Başının, vücudunun kısımlarını gösterir ve her yeni hareketinde: “Şöyle veya Böyle!” der.
Şöyle derken aynı işareti yapan izciler oyundan çıkar.
Böyle derken yapan izciler çıkmaz.
Hiçbirini yapmayan da oyundan çıkar.
Son kişi kalıncaya kadar oyun devam ettirilir.

DOKUN SÖYLE
İzcilerin her zaman kullandığı eşyalardan birkaçı masanın üzerine konur. İstekli olanlardan bir izci çağrılır. Ona:
-Senin gözlerini bağlayacağım, masanın üzerinde duran bu eşyalara elinle dokunarak adlarını yüksek sesle söyleyeceksin, denir.
İzci kaç eşyanın adını söylemişse o kadar puan alır.
Not: Masaya eşya yerine meyve, sebzelerde konabilir.

Bu oyunu çevrimiçi olarak dokunma olamayacağı için belli sayıda eşya olan bir görsel gösterilir ve daha sonra bunları sırasıyla izcilerden hazırlaması veya yazması istenir. En çok hatırlayan kazanır.

MISIR PATLATALIM
İzciler ekran karşısında (sahada ise yarım halka olur) yere çömelirler. Lider çocukların karşısında yerini alır ve oyuna şöyle başlar.
– İzciler, kış gecelerinde evlerde mısır patlatılır. Şimdi bizde hep beraber mısır patlatalım. Hepinizin eline birer tava veriyorum, içine mısırları koydunuz, ateşin üzerinde mısırları patlatıp sonra da yiyeceksiniz. Elinizdeki tavayı sallarken ben “PAT” dediğim zaman, siz de hep birlikte yerinizden sıçrayıp, tekrar eskisi gibi çömeleceksiniz.
Lider çocukları şaşırtmak için “PAT” demeden yerinden sıçrarsa oyuncular bu hareketi yapmamalıdır.
En son kalan kazanır.

UZUN KUYRUK YARIŞI
İzcilere birer adet beyaz dosya kâğıdı veya aynı boyutta ve kalınlıkta peçete dağıtılır. Kopartmadan elle ip şeklinde yırtmaları istenir. En uzun ipi/kuyruğu kim yapabileceği yarış sonunda belli olur. Belirli bir süre verilebilir. (1 dakika gibi)

DİKKAT OYUNU
Ayrı bir yere (izcilerin göremeyeceği bir yere) değişik eşyalar konur. Bıçak, çatal, rozet, tebeşir, ayna, toplu iğne, bant, aspirin, kilit, anahtarlık vb. gibi. Bunların sayısı izcilerin yaşına göre değişebilir. İzciler obalar halinde ve sırasıyla eşyaların bulunduğu bölüme gelirler. Eşyaların neler olduğunu dikkatlice incelerler. Gördüklerini belirli bir sürede (1-2 dakikada) yazmaları söylenir. Süre bitiminde değerlendirme yapılır.

TÜRE OYUNU:
İzcilere izci türelerini oyunlaştırarak öğretmek için oynanabilir.
Her izcinin (Oba halinde oynanacaksa oba olarak) 10 tane küçük not kağıdı alması istenir. Komutla birlikte her bir kağıda bir türe gelecek şekilde yazmaları istenir. Verilen süre sonunda en fazla doğru türe yazan izci (veya oba) birinci seçilir.