ÇANAKKALE SOSYAL GELİŞİM GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi

 • Derneğin adı: “ÇANAKKALE SOSYAL GELİŞİM GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİdir.
 • Derneğin kısa adı: ÇASGED ‘dir.
 • Derneğin merkezi Çanakkale ’dir. Derneğin şubesi yoktur.
 • Derneğin logosu Şekil1, Şekil2 ‘deki gibidir.

Çasged Logo

Şekil 1- Yatay Logo  

Çasged Logo Dik

Şekil 2- Dikey Logo

 Derneğin logosu, Türk ebru sanatında önemli bir yeri olan Türk Lalesidir. Alt kısmında derneğin kısaltması ve kuruluş yılı yer alır. Lalenin üstünde el ele tutuşan insan figürleri gençliği, milli birliği, sosyal dayanışmanın gücünü ve sağduyulu geleceği; bir bütün olarak ise estetik içerisinde oluşturulan sosyal ahengi temsil eder.

Madde 2- Derneğin Amacı:

 • Dernek, gençler başta olmak üzere tüm fertlerin; insaflı, bilgili, becerikli, doğru inançlı, hayırlı ve faydalı; varoluş gayesi ile başta sevgi, hikmet, adalet ve yüksek ahlak olmak üzere çok önemli evrensel ve ortak değerleri anlayan, benimseyen, davranışlarına yansıtan ve bunları başkalarına aktaran; iç huzura ermiş; bedenen, zihnen, ruhen ve sosyal yönden zinde, güçlü ve sağlıklı; bugünün ve yarının gereklerine göre donanmış, eğitimli, kültürlü üstün vasıflı; değişime açık, kendisini daima iyiye doğru değiştiren ve geliştiren; olayları gerçek boyutları ile anlamaya yönelik kritik ve analitik düşünme yeteneğini ve farkındalık bilincini edinmiş; doğal, helal ve sağlıklı beslenme konularında bilinçli tercihler yapabilen; çevre konusunda duyarlı; hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını benimsemiş; sevgiye dayalı hizmet üreten; ülkesini, milletini ve tüm insanlığı seven; tüm varlıklara şefkat duygularıyla hizmet üreten; sağduyulu kişiler olarak yetişmesine katkıda bulunarak, böyle fertlerin oluşturduğu mutlu ve huzurlu bir toplum oluşması için faaliyetlerde bulunarak insanlığa fayda sağlamak.
 • Toplumun, huzurlu, mutlu ve sağlıklı yaşamasına, iç huzura ermesine ve hayatlarını varoluş gayesine uygun yaşamasına yardımcı olacak her türlü bilgi, ürün ve hizmetleri üreterek toplumsal, yaşamsal ve manevi faydaya dönüştürmek. Onların, meşru olan her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 • Her türlü spor faaliyeti düzenleyerek; sağlıklı, iç disiplini sağlam, özgüveni yüksek, yetenekli, takım çalışmasına uyumlu, sağlık için spor yapmayı yaşam tarzı olarak benimsemiş bedeni, zihni, rûhu ve iradesi güçlü  sporcular ve nesiller yetiştirmek. 
 • İzcilik çalışmaları organize ederek; yaparak yaşayarak öğrenen, zorluklara ve mahrumiyetlere dayanıklı, oba ruhuna uyumlu, izci and ve türesine bağlı, Allah’a ve vatanına karşı görevlerini yerine getiren, doğal liderine itaat eden, daima hazır izciler yetiştirmek. 
 • Gençlik, spor, öğretim, eğitim, sağlık, kültür, bilim, sanat, sosyal ve çevre gibi kamu yükümlülüklerini azaltmaya katkıda bulunmak.
 • Çevre ve Kültür duyarlılığına sahip resmi ve özel kuruluşlarla dayanışma halinde, temiz ve yaşanabilir bir çevre idealini benimsemiş milli kültür ve ahlak sahibi insanlardan meydana gelen bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmak.

 

Madde 3- Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Dernek, amacını gerçekleştirmek için mal varlığı, gelirleri ve sair imkânları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yapar:

 • Toplumda yüksek ahlak, adalet, iyilik, sevgi, güven, hikmet ve sağduyu gibi temel ortak değerlere ilişkin bilincin oluşturulması ve bu değerlerin topluma egemen kılınması için her türlü faaliyet, hizmet ve organizasyonları gerçekleştirir.   
 • Her yaştan, her seviyeden, her kesimden kadın – erkek ve toplum kesimlerinin, güncel gerçekler ve gelecek öngörüsü ışığında sosyal, kültürel ve sair tüm meşru ihtiyaçlarını gözeten, nitelikli, fonksiyonel, estetik ve ilgili mevzuatı çerçevesinde; özel eğitim-öğretim kurumları, özel okullar, etüt merkezleri, yaygın ve uzaktan eğitim faaliyetleri, kültür merkezleri, gençlik merkezleri, yaz okulları, takviye kursları, beceri, meslek ve sanat kursları, sosyal tesisler, spor okulları, spor tesisleri, yaşam merkezleri, düşünce, araştırma ve uygulama merkezleri, araştırma merkezleri, okuma salonları, bilgi evleri, kütüphaneler, bilgi bankaları, misafirhaneler, doğal yaşam alanları, izci evleri, kamp tesisleri, kitap kafeleri kurar, işletir ve işlettirir.
 • İlim, kültür, ahlâk, bilim, sanat, çevre, gençlik, spor, dil, kişisel gelişim ve imaj, manevi gelişim, sosyal gelişim, mesleki danışmanlık, ruhsal, psikolojik, zihinsel, bedensel, içsel gelişim; teknoloji, insan kaynakları, yetenek yönetimi, inovasyon, manevi yaşam koçluğu ve sair derneğin amacına giren her konuda araştırma ve geliştirme çalışmaları, danışmanlık hizmetleri yapabilir, kurslar açabilir, kampanyalar düzenleyebilir, panel, seminer, sempozyum, konferans, çalıştay, şölen, tören, sergi, kamp, kermes, şenlik, spor müsabakaları, anma günleri, geziler, hizmet içi eğitim programları ve benzeri etkinlikler/organizasyonlar düzenler veya bu nitelikteki faaliyetleri sponsorluk, ödül ve sair suretlerle nakdi ve aynî, maddi ve manevi tüm yönleri ile destekler. 
 • Dernek, herkesin seviyesine uygun olarak bilimsel usul ve araçlarla, federasyonu bulunan her türlü spor dalında (atıcılık, havalı atıcılık, atlama, atletizm, avcılık, badminton, basketbol, beyzbol, bilardo, bilek güreşi, binicilik, bisiklet, bocce, boks, bowling, briç, buz sporları, çim hokeyi, dağcılık, dart, ekstrim, futbol, geleneksel spor dalları, golf, güreş, halk oyunları, halter, hentbol, herkes için spor, izcilik, jimnastik, judo, kano ve rafting, karate, kayak ve kızak, kuraş, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, motosiklet, okçuluk, otomobil sporları satranç, softbol, sualtı sporları, sutopu, taekwondo, tenis, triatlon, voleybol, vücut geliştirme, yelken, yüzme vs.) faaliyet yapar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak spor kulübü teşekkül ettirir, tescilini yaptırır.
 • Faaliyet gösterilen sportif alanlarda, bağlı bulunulan federasyonların düzenlemelerine uygun olarak, sözleşmeli profesyonel, amatör sporcu, izci lideri, eğitici, sağlık personeli, teknik ve idari personel istihdam eder. 
 • İzciliğin yaygınlaştırılması ve tanıtılması için her türlü çalışmaları yapar, izcilik faaliyetlerini destekler. İzci üniteleri ve grupları oluşturur. Yurt içi ve yurt dışı kamplar, etkinlikler, geziler, kurs ve seminerler, liderlik temel kursu, branş kursları ve uzmanlık kursları düzenler. Bu alanda faaliyet gösteren dernek ve sair kuruluşlarla işbirliği yapar, ortak gençlik, spor ve izcilik kampları ve etkinlikleri düzenler.
 • Film, belgesel, animasyon, mobil uygulamalar, radyo ve tv programları gibi yazılı, görsel, işitsel, dijital ürünler üretir. Bunlar için senaryo yarışmaları düzenler. Müzik, sinema, tiyatro ve sair alanlarda çalışmalar yapar. Bu çalışmaları, internet, dijital ve basılı yayınlar, uydu ve yeni gelişen her türlü teknoloji yoluyla; yayınlar, dağıtır. Basın, yayın, tanıtım, halkla ilişkiler ve her türlü iletişim faaliyetleri ve farkındalık çalışmaları yapar. Bu tür yayınları yapanlara her yönden destek olur.
 • Öğretim ve eğitim gören her seviyedeki ve düzeydeki öğrenciler ile araştırma ve inceleme yapan akademik çalışma yapanlara ve sair sıfatlarla çalışan diğer kişilerden ihtiyacı olanlara ve uygun görülenlere öğretim-eğitimleri ve araştırmalarının gerçekleştirilmesine, bilimsel çalışmalarda bulunmasına katkı sağlar, şartlı ve ya şartsız, yurt içinde veya yurt dışında burslar verir, aynî ve/veya nakdî yardımlarda bulunur ve diğer yöntemlerle imkânlar hazırlar.
 • Okul öncesi, ilk, orta, lise, yükseköğretim ve mevzuatın öngördüğü ve göreceği diğer her türlü seviyedeki öğretim ve eğitim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılamak için öğrenci yurdu ve sair barınma ortamları hazırlar, yurt ve sair müesseseler açar, işletir ve/veya mevcut barınma yerlerine her türlü destekte bulunur.
 • Derneğin amaçları doğrultusunda ödüllü ve ödülsüz yarışmalar düzenler, bu tür yarışmaları düzenleyen vakıf, dernek ve sair kuruluşlara her yönden destek olur. Amacına uygun konu ve alanlarda ödüller verir.  
 • Öğrenciler, nitelikli düşünmeye, analitik ve kritik düşünmeye yönlendirir ve bunu bir yaşam tarzı haline getirmelerine yardımcı olacak faaliyetler yapar.
 • Doğal, helal ve sağlıklı beslenme, sivil savunma, ilk yardım, insani yardım, arama kurtarma, koruyucu hekimlik ve benzeri konularda her türlü çalışmaları yapar.
 • Doğa ile insan arasında bozulan dengenin yeniden tesisi amacıyla, tüm varlıkların yaratılış gayesine uygun, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşmasına katkı sağlar; Çevrenin korunması, enerji ve ağaçlandırma konularında çalışmalar yapar ve insanları bu konularda bilinçlendirir. 
 • Yetkili makamlara, gençlik, spor, sanat, öğretim-eğitim, sağlık konuları başta olmak üzere toplumu ilgilendiren konularda proje ve raporlar hazırlar, görüş bildirir, önerilerde bulunur. Araştırma sonuçları ve raporlarını kamuoyuyla paylaşır.
 • Diğer gençlik ve öğrenci kulüpleri, vakıflar, dernekler, sendikalar vb.’leri ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla oluşturulabilecek geçici nitelikteki platformlar kurabilir, kurulmuş olanlara katılabilir, vakıf ve derneklere üye olabilir. 
 • İlk, orta, lise ve üniversiteler gibi eğitim kurumlarında kurulan/kurulacak olan, öğrenci kulüp ve topluluklarına her türlü desteği verir, iş birliği yapar.
 • Yurt içinde ve yurt dışında; temsilcilik açar, yurtdışında üst kuruluşlar kurar ve kurulmuş olanlara kuruluşlara üye olur. 
 • İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerek ulusal ve gerekse uluslararası faaliyette bulunur, gerek ulusal ve gerekse uluslararası resmi veya özel kurumlarla, şirketlerle, vakıflarla, derneklerle, siyasi partilerle, her türlü sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında işbirliği yapar, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunur.
 • Yurtdışında bulunan kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî bağış ve yardım alabilir, yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere aynî ve nakdî bağış ve yardımda bulunabilir. Yurt dışındaki kurum ve kuruluşlara üye olabilir. 
 • Dernek; amaçlarını gerçekleştirmek üzere taşınmaz mal satın alır, bağış kabul eder, üzerinde her türlü ayni hakları tesis edebilir, kiralar, kiraya verebilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir, taşınır mallar, menkul değerler, araçlar ve hakları satın alabilir, kiraya verebilir. Yardım toplama kanunu ile kuruluş tüzüğü hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır, bağış ve yardımda bulunur.
 • Dernek gayelerini yerine getirmek ya da gelir elde etmek amacıyla iktisadi işletmeler, ticari şirketler kurabilir, şirketlere ortak olabilir, temsilcilikler açabilir.
 • Dernek faaliyetlerini gerçekleştirmek için alt birimler, komisyonlar, çalışma grupları, proje ekipleri, istişare kurulları kurar. Özel ve resmî kurumlardan danışmanlık hizmeti alır. Federasyon kurabilir, federasyonlara üye olabilir. 
 • Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar.

Madde 4- Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek toplumun, kültür, eğitim, spor, izcilik olmak üzere derneğin amaçları bölümünde yer alan konularda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Madde 5- Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

 • Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
 • Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
 • Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
 • Asıl üyeler haricinde, derneğe maddi ve manevi bakımdan destek sağlamış bulunanlar, yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyelerin, genel kurul oy hakkı bulunmaz.

Madde 6- Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

Madde 7- Üyelikten Çıkarılma

Aşağıdaki hususlar Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren hallerdir:

 • Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını ödememek,
 • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 • Yönetim Kurulunun oy birliği ile üyelikten çıkarılması için karar verdiği kişiler.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 8- Dernek Organları

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 • Genel Kurul, 
 • Yönetim Kurulu,
 • Denetim Kurulu.

Madde 9- Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı

 • Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
 • Genel kurul; bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. 
 • Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Kasım ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. 
 • Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
 • Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 10- Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

 • Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 
 • Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
 • Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

 • Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 11- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır, 

 • Dernek organlarının seçilmesi
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
 • Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası.
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
 • Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 • Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 • Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.
 • Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması.
 • Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.
 • Derneğin vakıf kurması.
 • Derneğin feshedilmesi.
 • Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması.
 • Mevzuatta genel kurulca yapılması bildirilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
 • Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
 • Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.
 • Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer organlarına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Madde 12- Yönetim Kurulunun Teşkili

Yönetim kurulu, yedi asil ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev paylaşımı yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, muhasip ve üyeleri belirler.  Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Madde 13- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 • Derneği temsil ve ilzam etmek, bu hususta kendi üyelerinden biri veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 • Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 • Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 • Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina ve ya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak
 • Derneğin başka dernek ve vakıflara üye olması ve üyelikten çıkarılmasına karar vermek.
 • Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 • Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 • Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 • Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 • Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 • Bu dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Madde 14- Denetim Kurulunun Teşkili

Denetim kurulu, üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Madde 15- Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. 

Madde 16- Derneğin Gelir Kaynakları

 • Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır,
 • Üye Aidatı: Derneğimizin üye giriş aidatının belirlenmesi ve aidat miktarlarını artırmaya ve eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Üyelerden aylık 5,00 TL (yıllık 60 TL.) aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 • Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 • Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ortaklıklar, ticari faaliyetler ve iktisadi işletmelerden elde edilen kazançlar.
 • Diğer gelirler.  

Madde 17- Temsilcilik Açma

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Madde 18- Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 19- Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile ödeme süreleri o yönetim kurulunun görev süresini aşmayacak şekilde borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

Madde 20- Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 

Madde 21- Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda dernekler kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan dernekler yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden seçilecek 3 kişiden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Çanakkale Sosyal Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır. 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. 

Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen bir dernek veya vakfa devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirtilmemişse veya diğer şekillerde fesih ya da infisahında derneğin mal varlığı Server Yaşam Vakfı ’na devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Bu tüzük 21 (Yirmi bir) maddeden ibarettir.

2
Top