Merhaba Ya Şehr-i Zilhicce!

Zilhicce ayı, hicri 12 ayın sonuncusudur. Aynı zamanda haram(*) aylardandır.

Tüm ibadetlerde olduğu gibi bu ayda yapılan ve diğer aylara göre ön planda olan bazı ibadetle şunlardır:

1- HAC: İslam’ın 5 şartından birisidir. Ve nisab(**) miktarı mal ve zenginliğe sahip olan kişilere hac ibadeti farz olur.

2- KURBAN: Hac gibi Kurban ibadeti de bu aya mahsustur. Nisab miktarı zenginliği olan kişilerce bayram namazından sonra 3.gün ikindi vakti çıkıncaya kadar kesilebilen bir mali ibadettir.

3- TEŞRİK TEKBİRLERİ: “Eyyâmü’t-teşrîk (teşrîk günleri) denilen Arefe günü sabah namazından bayramın 4.günü ikindi namazına kadar, farz namazların arkasından (23 vakit) birer defa

اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ لا اِلهَ اِلاَّ اللّه وَاللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ

“Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi’l-hamd” diye tekbir getirilir. Anlamı ise: “Allah en büyüktür (her şeyden yücedir), Allah en büyüktür (her şeyden yücedir). Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah en büyüktür (her şeyden yücedir), Allah en büyüktür (her şeyden yücedir). Hamd, Allah’adır.” (***)
Teşrik tekbirlerini erkekler sesli, kadınlar gizli olarak getirirler.

4- TERVİYE GÜNÜ: Terviye, Arefe gününden bir önceki yani Zilhicce’nin 8.günüdür. Bu günde oruç tutmak çok faziletlidir. Terviye günü oruç tutanların bir yıllık günahları silinir.
(Allahü teâlâ, Terviye günü oruç tutan ve günah söylemeyen müslümanı elbette Cennete koyar.) [Ramuz]
(Terviye günü oruç tutmak, bin köle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye ve cihad için gönderilen bin ata bedeldir.) [Ebulberekat]

5- ARAFE GÜNÜ: Terviye gününden sonra ARAFE günü gelir. Ve Zilhicce’nin 9.günüdür ki günlerin en şereflisi ve faziletlisi olarak nitelendirilmiştir. Arafe günü haramlardan kaçınmak ve harama bakmamak şartıyla bir gün oruç tutan kimselerin ise gelmiş ve gelecek birer senelik (iki yıllık) günahları affedilir.

6- ON GECE: Fecr Suresi, 2.ayetinde وَلَيَالٍ عَشْرٍ  (ve leyâlin aşrın) ifadesiyle 10 geceye yemin edilmiştir. Müfessirler, Ramazanın son on günü (itikaf günleri), Zilhicce’nin ilk on günü, Muharrem’in ilk on günü şeklinde ele almışlarsa da çoğunluk müfessirin görüşü bu 10 gecesinin Zilhicce’nin ilk 10 gecesi olduğu şeklindedir.

7- Bu ayda ibadetlerin çok sevaplı olduğu bildirilmiştir.
“Salih amelin Allah katında en sevimli olduğu günler (Zilhicce’nin ilk) on günüdür.” (Kaynak: Tirmizî, savm 52)

8- Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak sünnettir. Sadece hac ibadetini yapan müslümanların zorlanmamaları için tutmamaları daha iyidir.

(*) Haram aylar, Recep, Zülkade, Zülhicce ve Muharrem aylarıdır.
(**) Nisab, dini bir zenginlik ölçüdür ki, gümüşte nisab miktarı 200 dirhem, altında 20 miskal (80,18 gr.) veya bunun karşılığı olan para ya da ticaret malı; hayvanlarda 40 koyun veya keçi, 30 sığır, 5 deve şeklinde açıklanmıştır.
(***) Tekbirlerin bu şekli Hz. Ali ve Abdullah b. Mes’ûd (r. anhümâ)’ya dayanır.

ZİLHİCCE TAKVİMİ :
1. Zilhicce 1439 – 12 Ağustos 2018
2. Zilhicce 1439 – 13 Ağustos 2018
3. Zilhicce 1439 – 14 Ağustos 2018
4. Zilhicce 1439 – 15 Ağustos 2018
5. Zilhicce 1439 – 16 Ağustos 2018
6. Zilhicce 1439 – 17 Ağustos 2018
7. Zilhicce 1439 – 18 Ağustos 2018
8. Zilhicce 1439 – 19 Ağustos 2018 (Terviye günü)
9. Zilhicce 1439 – 20 Ağustos 2018 (Arafe günü)
10.Zilhicce 1439 – 21 Ağustos 2018 (1.Bayram günü)

 

Ayrıca bu sohbetleri de sesli/görüntülü olarak takip edebilirsiniz.
1- Zilhicce’nin İlk On Gününü Değerlendirelim

2- Zilhicce’nin İlk On Günü

3- Zilhicce Ayının İlk On Gününün Önemi

 

1
Top
Call Now ButtonBizi Arayın
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

WhatsApp chat