SPORCU LİSANSI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- 2 Adet Fotoğraf
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

BİRLEŞİK BELGE
* İZİN BELGESİ (Lisansı olup, kulübünün taahhüt etmediği bir branşı başka bir kulüpte yapmak isteyen sporcular tarafından doldurulacaktır.)
* TESCİL FİŞİ (Bilgisayar ortamında doldurulması zorunludur.)

NOT: Sporcu Lisansı için sağlık raporu alacaklar, Ek-6 Sağlık Belgesi doldurup https://www.turkiye.gov.tr/gsb-spor-bilgi-sistemi adresinden Sevk Talebi oluşturarak, sağlık kuruluşlarına gitmeleri gerekmektedir. (18 yaşından küçükler için sistem üzerinden de velayet altındaki kişi seçilecekSPORCU LİSANS VİZESİ
1- Sağlık Beyanı(Vize için beyanın doldurulması yeterlidir)

2- 1 Fotoğraf

Not: 14.12.2019 tarih ve 30978 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren sporcu lisans, vize ve transfer yönetmeliğine göre sporcu lisans vizesi ve transferlerde sağlık raporu alınmayacaktır.

SPORCU TRANSFERİ
1- Nufüs Cüzdanı Fotokopisi

2- 2 Adet Fotoğraf
3- Sağlık Beyanı(Transfer için beyanın doldurulması gereklidir)


SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNERGESİ (30.09.2019) GEREĞİNCE
SPORCU LİSANSI İÇİN SAĞLIK RAPORLARI NASIL DÜZENLENECEK

(1) Gençlik ve Spor Bakanlığı birimlerinden sevk belgesi alınması;
Sporcu lisansı için sağlık raporu almak üzere başvuran kişiler Gençlik ve Spor
Bakanlığı birimlerinden aldıkları sevk belgesi ile sağlık hizmet sunucularına başvurur.
(Sporcu lisansı dışında sosyal faaliyet amaçlı spor faaliyeti için sağlık raporu alınması zorunlu değildir. Kişilerden alınacak beyan formu ile spor faaliyetlerine katılım sağlanabilir.)

(2) Ek-6 Kişiye Ait Bilgi Formunun e-devlet üzerinden doldurulması;
Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu(Ek-5) almak için birinci basamak sağlık hizmet sunucularına müracaat edecek kişiler, Kişiye Ait Bilgi Formu(Ek-6)’nu e-Devlet üzerinden doldurur. 18 yaşından küçükler için beyan formunun doldurulması zorunlu değildir. Pratisyen hekimin/aile hekiminin gerekli görmesi halinde 18 yaşından küçükler için veli ya da vasisi tarafından beyan formu manuel yazılı olarak doldurulur.

(3) Sağlık birimlerince Ek-5 Sağlık raporlarının düzenlenmesi;
Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri, diğer kamu kurumlarına ait sağlık kurum ve kuruluşları ile Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış özel hastaneler, özel tıp merkezleri ve birinci basamak sağlık hizmet sunucuları; Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporlarını Ek-5’de yer alan rapor formatına, uygun olarak düzenler.

(4) Yönergedeki Ek-5 rapor formatının dışında rapor kullanılmaması ve özel ifade istenmemesi;
Yönerge’de özel düzenlemesi bulunduğu belirtilen raporlar dışında birinci basamak
sağlık tesislerinde Yönerge eki Ek-5 Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu Formatı dışında başka bir formatta rapor düzenlenemez. Rapor formatında belirtilen
ifadeler dışında başvuruya özel ifade istenemez.

(5) Ek-5 raporun geçerlilik süresinin 1 yıl olması, bu süreden önce tekrar rapor verilmemesi;
Birinci basamak sağlık tesislerinde düzenlenen raporlar hekimlerce aksine bir tarih belirtilmediği durumlarda 1 (bir) yıl boyunca geçerlidir. Bu süre içinde farklı nedenle ile tekrar rapor düzenlenmesine gerek yoktur.

KAYNAK: http://canakkale.gsb.gov.tr/

2
Top
WhatsApp chat
Call Now ButtonBizi Arayın